NEWS

Anti-discrimination (BG Presentation)

Anti-discrimination (BG Presentation)

 FFSTUB

FFSTUB

FEDERATION OF FINANCIAL SECTOR TRADE UNIONS IN BULGARIA

DOCUMENTS

Равно третиране на мъжете и жените

Директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС за равно третиране на мъжете и жените

Расова дискриминация

Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация

Декларация на ООН

Декларация на ООН по премахване на всички форми на расова дискриминация

Дискриминация в трудовите отношения

Понятие за дискриминация в трудовите отношения (Автор: гл. ас. д-р И. Стайков)

Дискриминация при труд. възнаграждение

Забрана за дискриминация при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение (Автор: гл. ас. д-р И. Стайков)
s

ONLINE TRAINING COURSE

browse norma training course

browse norma training course        
download norma training course